kraty

Otwarte seminarium poświęcone zwierzętom w prozie Gustawa Morcinka

12 października 2017 roku o godz. 17.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się otwarte seminarium poświęcone zwierzętom w prozie Gustawa Morcinka, którego organizatorem jest Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady.

Głównym tematem spotkania będą opublikowane w 1948 roku opowiadania z tomu Dziewczyny z Champs Elysée Gustawa Morcinka. Dyskusja skoncentrowana zostanie m.in. na następujących kwestiach:

 • zwierzęta jako więźniowie więźniów: o jakiej degradacji zwierząt myśli Morcinek (w kontekście zjawiska muzułmaństwa) i jaką hierarchię tworzy, by oznaczyć tę degradację?
 • animalizacja i antropogeneza: dlaczego świat zwierząt stanowi tak poręczną metaforę dla świata obozu przeznaczonego dla ludzi?
 • w jakiej konstelacji spotwornienia znajdują się zwierzęta? Wyżej od ludzi? Pomiędzy nimi?
 • fiksacje wyobraźni Morcinka (seksualność, obieranie i jedzenie kartofli, szczury),
 • czy „Dziewczyna z Champs Elysée” może stanowić punkt wyjścia dla porównawczych studiów nad zagadnieniem zinstytucjonalizowanego okrucieństwa, które dotyczyłyby nie tylko ludzi, lecz także zwierząt?

Proponowana literatura:

 • Morcinek G.: Dziewczyna z Champs Elysée. Warszawa 1959.
 • Agamben G.: The Open: Man and Animal. Stanford 2004.
 • Barcz A.: Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej. Katowice 2016.
 • Domańska E.: Historia zwierząt. „Konteksty” 2009, nr 4.
 • Domańska E.: Muzułman: Świadectwo i figura. W: W sprawie Agambena. Konteksty krytyki. Red. Ł. Musiał, M. Ratajczak, K. Szadkowski, A. Żychliński. Poznań 2010.
 • Heska-Kwaśniewicz K.: „Kolorowy rytm życia”. Studia o prozie Gustawa Morcinka. Kraków 1993.

Moderatorkami spotkania będą: dr Lucyna Sadzikowska i dr hab. Marta Tomczok.

Accessibility