grupastudentów przed budynkiem Wydziału Filologicznego w Katowicach

Orientation week 2017

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Od 25 do 30 września 2017 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ na zlecenie Biura Programu Erasmus zorganizuje tygodniowy kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+, którzy w roku akademickim 2017/2018 będą studiowali na różnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. W zajęciach weźmie udział ponad 150 osób z różnych krajów europejskich.

Inauguracja odbędzie się 25 września o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studentów w murach uczelni powita dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, a także przedstawiciele Biura Programu Erasmus oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

W ramach kursu zostały zaplanowane codzienne intensywne lekcje języka polskiego jako obcego, które obejmować będą zagadnienia komunikacyjno-leksykalne ułatwiające poruszanie się w polskiej rzeczywistości językowej. Studenci wysłuchają także wykładów na tematy związane z polską kulturą i nauką, dowiedzą się więcej o wybitnych Polakach, poznają strukturę geopolityczną naszego kraju i zapoznają się z innymi obcokrajowcami studiującymi na UŚ, przedstawicielami kół naukowych i różnych instytucji działających w obrębie uczelni. W sobotę 30 września zorganizowany zostanie wyjazd edukacyjny do Krakowa, gdzie studenci zobaczą m.in. Wawel oraz krakowski Rynek z jego charakterystyczną zabudową. Za zaliczenie kursu studenci otrzymają 1 punkt ECTS.

Accessibility