plakat promujący konferencję dot. kiczu, z górą lodową, o którą rozbił się samolot, a z jaskini wystaje niedźwiedź

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kicz w kulturach mediów”

15 i 16 listopada 2017 roku w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbywać się będzie III ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Kultura mozaikowa”, której organizatorami są Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, a także Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Biblioteka Śląska.

Tematem tegorocznej edycji wydarzenia będzie „Kicz w kulturach mediów”. Celem spotkania jest omówienie sposobów funkcjonowania i konceptualizowania kiczu we współczesnych kulturach mediów. Uczestnicy konferencji spróbują odpowiedzieć na pytania, jak to zjawisko kulturowe ewoluuje pod wpływem mediów, jaką rolę we współczesnych kulturach mediów odgrywa kicz, jak koresponduje z przemianami społeczno-kulturowymi współczesnego świata i jaką w nich spełnia funkcję.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. następujące kwestie:

 • kicz: nieudolność – wyrachowanie – strategia,
 • wspólnototwórcza funkcja kiczu,
 • kicz jako narzędzie, techniki kiczu,
 • przyjemności kiczu,
 • kicz estetyczny,
 • kicz a sfera wartości,
 • kicz w literaturze, teatrze i sztukach performatywnych, filmie, sztukach plastycznych i architekturze, designie, grach komputerowych,
 • kicz w nauce,
 • kicz w edukacji,
 • kicz w komunikacji masowej, popkulturze,
 • kicz promocyjny: propaganda polityczna, reklama komercyjna i społeczna,
 • kicz w strategiach informacyjnych,
 • kicz konsumpcyjny: moda, trendy, styl życia,
 • kiczowatość techniki (kiczowate gadżety, interfejsy itp.),
 • technologie kiczu: marketing wirusowy; lokowanie produktu / lokowanie idei itp.,
 • sensualność kiczu / materia kiczu / kody kiczu,
 • kicz w przestrzeni transsemiotycznej i transmedialnej (translacje, adaptacje, parateksty, kolaż, remiks, pastisz itp.),
 • style kiczu,
 • funkcje kiczu.

Program konferencji (pdf)

plakat promujący konferencję o kiczu, lodowa góra, o którą zahaczył samolot, a z jaskini wygląda niedzwiedź

Accessibility