Ogłoszenia i konkursy

grafika z napisem Erasmus+Dodatkowy nabór na praktyki w ramach programu Erasmus+

Uruchomiona została dodatkowa rekrutacja dla studentów na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+, które mogą trwać dwa miesiące (kwiecień i maj), ale zakończyć się muszą najpóźniej 31 maja 2018 roku. Podstawą zakwalifikowania studenta będzie program praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany zarówno przez macierzystą jednostkę (podpis koordynatora wydziałowego oraz dziekana lub uprawnionego prodziekana), jak i przedstawiciela instytucji przyjmującej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 lutego lub do momentu wyczerpania środków (o ile nastąpi to wcześniej). Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13). Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów znajdują się na stronie: www.erasmus.us.edu.pl.


dwoje studentów z książkami

Spotkanie dot. programu Bloku Kształcenia Nauczycielskiego w wariancie drugim

23 lutego 2018 roku o godz. 13.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 24) rozpocznie się spotkanie informacyjne dla studentek i studentów studiów II stopnia Uniwersytetu Śląskiego (różne kierunki), którzy są zainteresowani kontynuacją programu Bloku Kształcenia Nauczycielskiego w wariancie 2., by uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na wszystkich etapach nauczania (czyli ukończyli kształcenie nauczycielskie na studiach I stopnia).

Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN) to program dający studentom UŚ, którzy nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, a którzy pragną zdobyć kwalifikacje nauczycielskie, możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela. W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 wariant 2. programu BKN-u zostanie po raz ostatni zrealizowany według zasad i standardów określonych w rozporządzeniu MNiSW z 17 stycznia 2012 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc pod adres e-mail: bkn@us.edu.pl.


grafika z napisem info, przy którym stoi chłopiecZmiany terminów dyżurów prodziekanów ds. studenckich i kształcenia

Zaplanowany na 6 lutego 2018 roku dyżur prodziekana ds. studenckich i kształcenia dr. hab. prof. UŚ Tomasza Sapoty zostaje odwołany. Dyżur, który miał się odbyć 8 lutego zostaje przeniesiony na 12 lutego w godz. od 12.00 do 14.00 i będzie to jedyny dyżur podczas przerwy semestralnej.

Wyznaczone na 14 16 lutego dyżury prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. Jolanty Latkowskiej zostają odwołane.


grafika z napisem Erasmus+

Zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Program wspiera kraje partnerskie między innymi w zakresie współpracy, wymiany akademickiej oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ realizowany jest na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego i obejmuje wszystkie kierunki.

Obecnie trwa rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne, które w roku akademickim 2017/2018 można będzie realizować od czerwca 2017 r. do końca września 2018 r.

Studia poza granicami kraju mogą trwać od 3 do 12 miesięcy (najczęściej jest to jeden pełny semestr lub cały rok akademicki), natomiast praktyki w zagranicznych instytucjach – od 2 do 12 miesięcy. Zarówno na studia, jak i na praktyki studenci otrzymują dofinansowanie, którego wysokość uzależniona jest między innymi od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu i sytuacji finansowej osoby wyjeżdżającej. Stypendium wynosi od 300 do 800 euro miesięcznie. Studia zrealizowane poza granicami kraju są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni, w ramach programu wyjechać można wielokrotnie.

Rekrutacja do programu Erasmus+ prowadzona jest przez poszczególne instytutu i katedry Wydziału Filologicznego:

  • Instytut Filologii Germańskiej:

na wyjazdy stypendialne w celu realizacji praktyki zagranicznej (plik doc)
na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów (plik doc)

język francuski (plik doc)
język hiszpański (plik doc)
język włoski (plik doc)

Osoby zainteresowane wymianą akademicką powinny:

  • wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia części studiów) lub zagraniczną instytucję (wyjazd na praktyki),
  • sprawdzić termin rekrutacji określony przez instytut lub katedrę,
  • wypełnić formularz aplikacyjny online:

◦ wyjazdy na praktyki: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp,

◦ wyjazdy na studia: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms,

  • wydrukować formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie: www.erasmus.us.edu.pl.

 

Accessibility