Ogłoszenia i konkursy

ikona oznaczająca informacjęJednorazowa zmiana godzin popołudniowego dyżuru dziekanatu w pok. 1.11

 

24 kwietnia 2017 roku dyżur popołudniowy Agnieszki Ziętek (dziekanat w pok. 1.11 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu) odbędzie się wyjątkowo w godzinach od 15.00 do 16.00.

 

 

 


 

ikona informacji w kolorze niebieskim Dyżur prodziekana ds. studenckich i kształcenia dr. hab. prof. UŚ Tomasza Sapoty odwołany

Zaplanowany na 25 kwietnia 2017 roku dyżur prodziekana ds. studenckich i kształcenia dr. hab. prof. UŚ Tomasza Sapoty ze względu na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego zostaje odwołany.

 

 

 


logo Biura Karier UŚSzkolenie pt. „PRINCE2® Foundation”

Od 9 do 10 maja 2017 roku w godz. od 8.00 do 16.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, parter, sala nr 133) odbywać się będzie szkolenie pt. „PRINCE2® Foundation”, którego zadaniem ma być nauczenie większania szans na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także kontroli zasobów i efektywnej możliwości zarządzania ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem projektu. PRINCE2 zawiera ustalone i sprawdzone najlepsze praktyki zarządzania projektami.

Warsztaty, które poprowadzi Marcin Trendel – trener, wykładowca i manager z wieloletnią praktyką, będą odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przekazu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

Uczestnicy spotkania będą mogli:

 • poznać podstawowe zasady prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2, a także zaznajomić się z metodyką i terminologią,
 • zdobyć wiedzę dotyczącą tego, jaką przewagę może osiągnąć organizacja, realizując projekt wg PRINCE2,
 • poznać schemat podejmowania decyzji w projekcie, dostosować metodykę do projektu i organizacji,
 • osiągnąć niższe koszty wdrożenia strategii organizacji, dzięki skutecznej realizacji projektów, a także dzięki eliminacji tych projektów, które są nieuzasadnione biznesowo.

Egzamin PRINCE2 Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez PEOPLECERT „PRINCE2® Foundation”. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2 w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim.

Koszt szkolenia dla studentów wynosi 490 zł, zaś koszt egzaminu certyfikującego to 700 zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego.


grafika z napisem Erasmus+

Zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Program wspiera kraje partnerskie między innymi w zakresie współpracy, wymiany akademickiej oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ realizowany jest na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego i obejmuje wszystkie kierunki.

Obecnie trwa rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne, które w roku akademickim 2017/2018 można będzie realizować od czerwca 2017 r. do końca września 2018 r.

Studia poza granicami kraju mogą trwać od 3 do 12 miesięcy (najczęściej jest to jeden pełny semestr lub cały rok akademicki), natomiast praktyki w zagranicznych instytucjach – od 2 do 12 miesięcy. Zarówno na studia, jak i na praktyki studenci otrzymują dofinansowanie, którego wysokość uzależniona jest między innymi od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu i sytuacji finansowej osoby wyjeżdżającej. Stypendium wynosi od 300 do 800 euro miesięcznie. Studia zrealizowane poza granicami kraju są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni, w ramach programu wyjechać można wielokrotnie.

Rekrutacja do programu Erasmus+ prowadzona jest przez poszczególne instytutu i katedry Wydziału Filologicznego:

 • Instytut Filologii Germańskiej:

na wyjazdy stypendialne w celu realizacji praktyki zagranicznej (plik doc)
na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów (plik doc)

język francuski (plik doc)
język hiszpański (plik doc)
język włoski (plik doc)

Osoby zainteresowane wymianą akademicką powinny:

 • wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia części studiów) lub zagraniczną instytucję (wyjazd na praktyki),
 • sprawdzić termin rekrutacji określony przez instytut lub katedrę,
 • wypełnić formularz aplikacyjny online:

◦ wyjazdy na praktyki: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp,

◦ wyjazdy na studia: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms,

 • wydrukować formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie: www.erasmus.us.edu.pl.


Plakat promujący zajęcia kinowe - na plakacie szczegółowe informacjeZajęcia nt. „Literatura polska w kinie”

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 we wtorki w godz. od 15.00 do 18.00 na Wydziale Filologicznym w Katowicach (w sali nr 013) odbywać się będą zajęcia adresowane dla wszystkich studentów poświęcone literaturze polskiej w kinie. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat polskich reżyserów i aktorów i zobaczyć Polskę filmowym okiem. Chęć udziału w zajęciach należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: szkola@us.edu.pl.

 

 

 


logo HUFSNabór wniosków na Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) 

Do 30 kwietnia 2017 roku można aplikować na wyjazdy na studia oferowane przez Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), wybierając typ wyjazdu:

 • 2017 International Summer Session: 13 lipca–10 sierpnia,
 • 27 Fall Regular Semester: 28 sierpnia–15 grudnia.

Szczegółowe informacje na temat HUFS 2017 (plik word)


grafika promująca projekt pt. "ekonomia na bank"Projekt pt. „Ekonomia na bank”

Uniwersytet Śląski wraz z Bankiem PKO BP SA przygotowuje projekt edukacyjny pt. „Ekonomia na bank”, którego głównym celem jest wsparcie w poszerzaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności w zakresie ekonomii i finansów studentów UŚ obejmujące korzystanie z instytucji i narzędzi (oraz usług) finansowych. Dlatego też przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z ekonomią życia studenckiego.

W ramach tego przedsięwzięcia raz w miesiącu na stronie www.ekonomianabank.us.edu.pl będzie pojawiać się lekcja składająca się z materiału wideo, audio oraz artykułu, która dotyczyć będzie jednego, wybranego tematu z zakresu podstawowej wiedzy z ekonomii i bankowości. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się: rachunki bankowe, karty kredytowe, karty płatnicze, oszczędzanie, inwestowanie, hipoteka. Ponadto zaplanowano spotkania z ekspertami z Banku PKO BP, wykłady i quizy. Pierwsze dwa tematy: „Konto nie tylko na fejsie” oraz  „Plastic is fantastic” są już dostępne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ekonomianabank.us.edu.pl.

Accessibility