zdjęcie: grupa studentów siedzących w sali wykładowej podczas zajęć

Nowa edycja semestralnego kursu języka polskiego jako obcego

16 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 na Wydziale Filologicznym w Katowicach (sala nr 107) rozpocznie się spotkanie organizacyjne dotyczące nowej edycji semestralnego kursu języka polskiego jako obcego. Zajęcia prowadzone będą w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ od 20 lutego do 9 czerwca 2017 roku. Kurs semestralny obejmuje 60 godzin lekcyjnych (dwa spotkania w tygodniu w godzinach popołudniowych) na różnych poziomach zaawansowania językowego. Absolwenci otrzymują certyfikat poświadczający udział w kursie. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Szkoły posiadających wieloletnie doświadczenie glottodydaktyczne – zdobywane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Dla studentów Uniwersytetu Śląskiego kurs jest bezpłatny. Studenci innych śląskich uczelni wnoszą opłatę manipulacyjną (w wysokości 50 euro).

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej (szkola@us.edu.pl, tel. 32 2009 424, 32 2512 991).

Accessibility