prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz

Nagroda „Lux ex Silesia” dla prof. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz

prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz

„Lux ex Silesia” to nagroda przyznawana od 1994 roku osobom, które w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. W tym roku otrzyma ją prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – literaturoznawczyni, wieloletni pracownik Wydziału Filologicznego UŚ, Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego, autorka takich książek, jak m.in.: „»Kolorowy rytm życia«. Studia o prozie Gustawa Morcinka”, „Tajemnicze ogrody. Rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży”, „Braterstwo i Służba. Rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego”, „»Taki to mroczny czas«. Losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji”, „Ludzie, góry, książki”.

Ogłoszenie nazwiska laureata nagrody metropolity katowickiego odbyło się 17 sierpnia 2017 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Wręczenie „Lux ex Silesia”, zgodnie z tradycją, nastąpi na początku nowego roku akademickiego, podczas międzyuczelnianej inauguracji odbywającej się w katowickiej katedrze.

Accessibility