Reistag w Berlinie z dwiema flagami Niemiec

Nagroda Królowej Rychezy dla Instytutu Filologii Germańskiej

Institut für deutsche Sprache und Literatur Uniwersytetu w Kolonii i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego otrzymały Nagrodę Królowej Rychezy (Richeza-Preis), która przyznawana jest przez kraj związkowy Nadrenii Północnej-Westfalii instytucjom i osobom prywatnym zaangażowanym w porozumienie polsko-niemieckie. Nagroda nosi imię małżonki Mieszka II, zwanej Ryksą, pochowanej w Katedrze w Kolonii, której małżeństwo z polskim królem rozpoczęło wielowiekowe kontakty Nadrenii z Polską. Nagroda przyznawana jest co trzy lata. W tej edycji tematem wiodącym było stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Oba Instytuty zostały wyróżnione za projekt pt. „Frei zu sein, heißt, frei zu singen – politische Lieder gestern und heute in Polen, in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland” („Być wolnym, to nieść wolność śpiewem. Piosenka polityczna w Polsce, NRD i RFN”). Wspólny projekt studentów i doktorantów z miast partnerskich Katowic i Kolonii, którym kierują prof. Matthias Bickenbach i dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz, zakłada uczestnictwo w warsztatach z zakresu pisania akademickiego i kreatywnego, które poprowadzi mgr Clemens Fuhrbach, dyskusję na temat roli pieśni politycznej w kształtowaniu się systemów demokratycznych i znaczenia wolności przed stu laty i dziś. Efekty pracy polskich i niemieckich studentów zostaną opublikowane na specjalnie w tym celu stworzonym portalu Uniwersytetu w Kolonii.

Accessibility