zdjęcie: kamera telewizyjna

Nagranie pt. „Sens polowania w XXI wieku w wypowiedziach naukowców”

W nawiązaniu do interdyscyplinarnego seminarium naukowego pt. „Polowanie w XXI wieku. »Dobrzy myśliwi« i »złe bobry«, czyli aporie cywilizacji”, które odbyło 19 stycznia 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach, Telewizja internetowa Uniwersytetu Śląskiego zrealizowała nagranie pt. „Sens polowania w XXI wieku w wypowiedziach naukowców”. Ośmioro naukowców reprezentujących pięć ośrodków naukowych w Polsce przedstawiło swoją opinię na temat myślistwa. W tym gronie znaleźli się również pracownicy Wydziału Filologicznego: dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych.

 

Accessibility