zdjęcie: studenci siedzący na ławkach i czytający notatki

Nabór na II edycję Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Irlandii

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚPodyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Trwające trzy semestry studia przygotowują do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego).  

Jesienią 2017 roku planowane jest rozpoczęcie drugiej edycji studiów podyplomowych adresowanych do słuchaczy z Irlandii, które będą się odbywać raz w miesiącu w systemie weekendowym. Słuchacze będą mieli okazję poznać nowoczesne techniki i strategie uczenia języka polskiego jako obcego lub drugiego, dowiedzieć się, jak wykorzystywać pomoce multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, poszerzyć także swoje kompetencje z zakresu praktycznej gramatyki języka polskiego jako obcego, fonetyki i wymowy polskiej, metodyki nauczania, wprowadzania elementów literackich i kulturowych w proces kształcenia językowego cudzoziemców lub osób, dla których język polski jest językiem odziedziczonym. Uczestnicy kursu będą ponadto mogli poznać osoby ze środowiska zajmującego się kształceniem polonistycznym w Irlandii.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Polsko-Irlandzkim Stowarzyszeniem Edukacyjnym. Deklaracje uczestnictwa w studiach należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: szkola@us.edu.pl lub achtelik@poczta.onet.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.sjikp.us.edu.pl/kursy_k/edycja_irlandia.php.

Accessibility