„Międzynarodowy format śląskiej logopedii”

16 i 17 września 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”, której organizatorami byli: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Konferencję, dzięki staraniom Fundacji Agere Aude, dotował – w ramach umowy 897/P-DUN/2017 ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nadrzędnym celem wydarzenia była naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. W jej trakcie podejmowano rozważania na temat teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej oraz zaprezentowano najnowsze wyniki badań logopedów, lingwistów i lekarzy.

 

 

Accessibility