Aleksandra Syczewska

Mgr Aleksandra Syczewska gościem Wydziału Filologicznego

Na początku czerwca 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach gościła mgr Aleksandra Syczewska – logopedka, doktorantka na Uniwersytecie Leibniza w Hannowerze (w Niemczech), absolwentka logopedii (studia licencjackie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz studia magisterskie na Uniwersytecie w Hannowerze). Obecnie przygotowuje dysertację doktorską na temat zdolności narracyjnych u dzieci bilingwalnych.

Podczas swojego pobytu na Uniwersytecie Śląskim (w ramach programu Erasmus+) mgr Aleksandra Syczewska spotkała się ze studentami kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa (specjalność logopedyczna) i zaprezentowała między innymi takie zagadnienia, jak: wyzwania wynikające z wielojęzyczności w pracy logopedy, diagnoza i terapia logopedyczna dziecka bilingwalnego, dobre praktyki w logopedii.

Accessibility