Piątka studentów stojących w rzędzie

Letnie warsztaty w ramach programu CEEPUS

Od 31 lipca do 16 sierpnia 2017 roku w Cieszynie odbywać się będą organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ letnie warsztaty w ramach programu Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) pt. „Ogólnosłowiańskie podchody »Gra-My z językiem polskim!«”. Program nastawiony jest na nabycie oraz udoskonalenie wszystkich kompetencji biegłości językowej, a także rozbudzenie zainteresowania bogactwem polskiej kultury, literatury, historii i wiedzy o współczesnej Polsce. Uczestnicy szkolenia wezmą udział w intensywnym specjalistycznym kursie językowym prowadzonym na różnych poziomach zaawansowania przy użyciu technik aktywizujących i form pracy prowadzących do rozumienia tekstów języka polskiego (w mowie i piśmie) w zróżnicowanych, naturalnych kontekstach.

Accessibility