zdjęcie: trzy studentki siedzące w sali wykładowej i czytające książki

Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+ oraz EMLex

Od 14 do 18 lutego 2017 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ organizować będzie kurs językowo-adaptacyjny „Orientation week” dla studentów programu Erasmus+ oraz programu EMLex. W kursie weźmie udział ponad 70 studentów m.in. z Turcji, Hiszpanii, Węgier, Gruzji, Chin, Brazylii, Japonii, Włoch, Malezji i Indonezji. Na Wydziale Filologicznym w Katowicach studentów powita prof. dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły i pełnomocnik dziekana Wydziału Filologicznego ds. studentów obcokrajowców. Studenci uczestniczyć będą w lektoratach, na których poznają podstawy języka polskiego, a także w wykładach i seminariach z zakresu wiedzy o Polsce, wybitnych polskich postaciach, polskiej kulturze oraz specyfice polskiego szkolnictwa wyższego. W ramach kursu zorganizowane zostaną także wycieczki edukacyjne: spacer po Katowicach z wizytą w Muzeum Śląskim, wyjazd do Giszowca i Nikiszowca – charakterystycznych dla Śląska dzielnic górniczych oraz do Krakowa. Za udział w „Orientation week” studenci otrzymać mogą 1 punkt ECTS. 

Accessibility