Konkursy na granty (NCN, NCBR, MNiSW itp.)

logo HR

Uniwersytet Śląski z logo „HR Excellence in Research


logo Narodowego Centrum NaukiEtiuda
Konkurs na stypendium doktorskie skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które przygotowują rozprawę doktorską i mają otwarty przewód doktorski (lub otworzą go do 30 kwietnia 2019).
Czas trwania stypendium: 6-12 miesięcy
Wysokość stypendium: 4500 zł miesięcznie oraz środki na pokrycie kosztów podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku (3-6 miesięcy).
Nabór wniosków: do 15 marca 2019


logo Narodowego Centrum NaukiSonatina
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby, które uzyskały lub uzyskają stopień naukowy doktora w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2019. Celem konkursu jest wsparcie naukowców rozpoczynających karierę naukową poprzez umożliwienie im pełnoetatowego zatrudnienia, prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych, a także realizację stażu w zagranicznym ośrodku naukowym (3-6 miesięcy).
Czas trwania stypendium: 24 miesiące lub 36 miesięcy
Nabór wniosków: do 15 marca 2019logo Narodowego Centrum Nauki
Uwertura
Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC dla naukowców, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i kierowali projektem finansowanym przez NCN oraz planują wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC, European Research Council).
Czas trwania: 3-6 miesięcy
Nabór wniosków: do 15 marca 2019

logo Fundacji na rzecz Nauki PolskiejMonografie

Konkurs na finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Monografię do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.
Termin składania wniosków: do 11 marca 2019 r. (następny termin składania aplikacji to 27 maja 2019 r.)


 

Accessibility