Konkursy na granty (NCN, NCBR, MNiSW itp.)

logo HR

Uniwersytet Śląski z logo „HR Excellence in Research


logo Narodowego Centrum Nauki

Opus
Konkurs przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. Projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie lub przez zespół badawczy. W ramach realizacji projektu można otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do realizacji projektu. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla studentów i doktorantów.
Nabór wniosków: do 17 czerwca 2019 r.


logo Narodowego Centrum Nauki

Preludium
Konkurs przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy – może, ale nie musi być on związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.
Nabór wniosków:do 17 czerwca 2019 r.

logo Narodowego Centrum Nauki

Miniatura
Grant przeznaczony dla osób planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, którego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie finansowane mogą być badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.
Konkurs dla osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nie kierowały i nie kierują projektem badawczym oraz nie są laureatami konkursów finansowanych ze środków NCN.
Czas realizacji: do 12 miesięcy
Finansowanie: od 5 tys. do 50 tys. zł
Nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły: od maja do 31 grudnia 2019 r.

 

Accessibility