Konkursy na granty (NCN, NCBR, MNiSW itp.)

logo HR

Uniwersytet Śląski z logo „HR Excellence in Research

 


logo Narodowego Centrum Nauki

Preludium

Dla kogo: dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora. Wnioskodawcy nie muszą być studentami studiów doktoranckich. Realizowany grant nie musi być związany z przygotowaną pracą doktorską
Czas realizacji: 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy
Finansowanie: do 70, 140 lub 210 tys. zł w zależności od czasu trwania projektu
Zespół badawczy: max. 3 wykonawców, wśród których może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy (opiekun naukowy)
Kryteria oceny: poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu, osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego
Nabór wniosków: do 15 grudnia 2017 roku

 


logo Narodowego Centrum Nauki

Opus

Dla kogo: Dla wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego
Czas realizacji: 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy
Finansowanie: brak górnej granicy finansowania dla jednego projektu
Zespół badawczy: projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespół badawczy, w skład którego wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców
Kryteria oceny: poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, osiągnięcia naukowe kierownika projektu, budżet
Nabór wniosków: do 15 grudnia 2017 rokulogo Narodowego Centrum NaukiMiniatura

Grant dla naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Konkurs na pojedyncze działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych, który ma na celu finansowanie działania naukowego realizowanego przez osoby planujące ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze czy konferencyjne.

Czas realizacji: do 12 miesięcy.
Wysokość finansowania projektu:  do 50 tys. zł.
Nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły: od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.
Szczegóły dotyczące wypełniania wniosku: www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zal_3_MINIATURA_1_wniosek.pdf

 

 

Accessibility