zdjęcie, na którym widać kawałek piszącej na czarnej klawiaturze ręki, na drugim planie widać kawałek monitora komputerowego

Konkurs na recenzję literacką i opowiadanie „Punkt krytyczny”

Celem konkursu „Punkt krytyczny”, który adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, jest promocja czytelnictwa i aktywności krytycznoliterackiej ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji literatury najnowszej. Zadaniem uczestników jest

  • przygotowanie recenzji poświęconej wybranej książce wydanej w latach 2016–2018, reprezentującej dowolny gatunek literacki lub napisanie opowiadania o tematyce regionalnej,
  • przesłanie zgłoszenia (tekstu wraz z formularzem) do 5 marca 2018 roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs.na.recenzje@gmail.com i w wersji drukowanej w trzech egzemplarzach na adres Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 409, 40-032 Katowice).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Dnia Polonistów, który odbędzie się 23 marca 2018 roku. Zwycięska praca zostanie ogłoszona drukiem w kwartalniku kulturalnym „Opcje”, pozostałe wyróżnione recenzje zostaną opublikowane w dwutygodniku kulturalnym „artPAPIER”. Laureaci otrzymają również nagrody rzeczowe, a wyróżnieni uczestnicy będą mieli ponadto okazję wziąć udział w warsztatach krytycznoliterackich towarzyszących rozstrzygnięciu konkursu.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy (doc, 133 kB)

Accessibility