zdjęcie, na którym widać kawałek piszącej na czarnej klawiaturze ręki, na drugim planie widać kawałek monitora komputerowego

Konkurs na recenzję literacką i opowiadanie „Punkt krytyczny”

Celem konkursu „Punkt krytyczny”, który adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, jest promocja czytelnictwa i aktywności krytycznoliterackiej ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji literatury najnowszej. Zadaniem uczestników jest

  • przygotowanie recenzji poświęconej wybranej książce wydanej w latach 2017–2019, reprezentującej dowolny gatunek literacki lub napisanie opowiadania o tematyce regionalnej,
  • przesłanie zgłoszenia (tekstu wraz z formularzem) do 30 maja 2019 roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs.na.recenzje@gmail.com i w wersji drukowanej w trzech egzemplarzach na adres Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 409, 40-032 Katowice).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Dnia Polonistów, który odbędzie się 7 czerwca. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wyróżnieni uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach krytycznoliterackich.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy (pdf, 297 kB)

Accessibility