Konferencja „Wyróżniaj się lub zgiń…”

Od 1 do 2 grudnia 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Wyróżniaj się lub zgiń. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej” organizowana przez działające przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Koło Naukowe „Komunikator”. Wydarzenie ma stać się okazją do wielowymiarowego spojrzenia na dzisiejsze praktyki marketingowe i umożliwić wymianę poglądów między teoretykami i praktykami komunikacji promocyjnej. Celem konferencji będzie znalezienie i wypracowanie takich rozwiązań i narzędzi, które okażą się efektywną i nowoczesną formą promocji.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą:

  • dr hab. Piotr H. Lewiński – adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor dwóch monografii „Retoryka reklamy” oraz „Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej”, dwóch podręczników do nauczania języka polskiego oraz licznych artykułów naukowych z zakresu glottodydaktyki, retoryki, pragmatyki i teorii argumentacji;
  • prof. Henryk Mruk – pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu marketingu, komunikacji oraz przywództwa. Wydany w 2012 roku podręcznik jego pióra pt. „Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa” uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • dr Marcin Gębarowski – adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Autor i współautor ponad 180 artykułów z zakresu marketingu oraz kilku książek („Internet na usługach marketingu”, „Nowoczesne formy promocji”, „Marketing. Doświadczenia i trendy”, „Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej”, „B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity”);
  • Marcin Maj – ekspert w dziedzinie marketingu, reklamy i komunikacji, prezes Grupy OS3, jako praktyk w branży reklamowej działa nieprzerwanie od 17 lat, jako specjalista w dziedzinie programowania neurolingwistycznego i marketingu perswazyjnego wykłada w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uczelni Łazarskiego, prelegent na wielu kongresach poświęconych zagadnieniom marketingu, wyróżniony tytułem AdMan 2013, autor artykułów eksperckich (m.in. dla magazynów „Brief”, „Media&Marketing Polska”, „Marketing w Praktyce”).

 

Program konferencji (plik pdf)

Accessibility