Edward Zyman pozujący do zdjęcia na tle regału z książkami

Konferencja „Światy poetyckie Edwarda Zymana”

8 czerwca 2018 roku o godz. 11.00 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach rozpocznie się ósma edycja projektu zatytułowanego „Światy poetyckie”, współorganizowanego przez Zakład Literatury XX i XXI wieku (dawniej Zakład Literatury Współczesnej) Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach od 2014 roku. Tegoroczna edycja poświęcona zostanie Edwardowi Zymanowi – poecie, prozaikowi, krytykowi literackiemu, publicyście, prezesowi Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie.

W spotkaniu udział wezmą pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy snuć będą refleksje między innymi na temat poetyckiego życia „między światami”, statusu poety-emigranta i funkcji poezji. Gościem honorowym konferencji będzie prof. Andrzej Busza z University of British Columbia w Vancouver, który odczyta i skomentuje kilka wierszy Edwarda Zymana.       

Przedsięwzięcie pt. „Światy poetyckie” ma na celu opisanie dorobku wybitnych poetów XX wieku z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Efektem spotkań jest seria wydawnicza redagowana przez prof. zw. dr. hab. Mariana Kisiela i dr. Tadeusza Siernego. Dotąd ukazały się: „Światy poetyckie Stanisława Krawczyka” (2014), „Światy poetyckie Tadeusza Kijonki” (2016), „Światy poetyckie Andrzeja Szuby” (2016) i „Światy poetyckie Wilhelma Szewczyka” (2016), „Światy poetyckie Tadeusza Sławka” (2017), „Światy poetyckie Feliksa Netza” (2017), „Światy poetyckie ks. Jerzego Szymika” (2018).

 

Program konferencji (pdf, 372 kB)

Biogram Edwarda Zymana (pdf, 193 kB)

Accessibility