grafika promująca konferencję pt. „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym” przedstawiająca fragment szarej ściany, na tle której widać zarys postaci ludzkiej w kolorze fioletowym

Konferencja pt. „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym”

Od 26 do 28 września 2018 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach (ul. T. Dobrowolskiego 1) odbywać się będzie adresowana do wszystkich zainteresowanych problemami kształtowania oraz ochrony środowiska życia człowieka I międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym”, której współorganizatorem jest Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ.  

Inspiracją do zorganizowania tego typu spotkania stało się przekonanie, że obecnie potrzeba włączania wiedzy o procesach zmysłowych i rozwojowych człowieka do metodologii kształtowania oraz technologii kształtowania środowiska życia człowieka jest dziś szczególnie aktualna. Wśród poruszanych podczas konferencji zagadnień zaleźć się mogą następujące kwestie:

  • czym nowe wymiary teoretyzowania o zmysłach (neurokognitywny, neurobiologiczny, neuroestetyczny, technologiczny) mogą skutkować dla praktyki architekta oraz urbanisty?
  • jak uruchomienie pojęcia zmysłów wpływa na rozumienie takich pojęć, jak: „ład przestrzenny”, „krajobraz miasta”„ architektura uniwersalna”, „architektura dostępna”, „edukacja przez architekturę”, „architektura dla dzieci”, „architektura dla seniora”, „dziedzictwo kulturowe”?
  • czy architekci pojmują zmysły w ten sam sposób, co inni profesjonaliści?
  • w jakim stopniu pojmowanie zmysłowości oraz wzorce sensorycznie uwarunkowane są rozwojowo i kulturowo?
  • jak na zmysłowość wpływają procesy socjalizacji?
  • czy optymalizacja kosztów i przestrzeni jest wystarczającym usprawiedliwieniem, aby owe wzorce zmieniać?
  • jakie miejsce w myśleniu projektowym zajmuje problem dysfunkcji cielesnych i mentalnych?
  • jakie miejsce wymienione problemy zajmują w politykach państw i instytucji międzynarodowych?
  • jakie funkcje pełnią dziś instytucje zajmujące się kształtowaniem i ochroną krajobrazu kulturowego?

W programie spotkania planowany jest również panel dyskusyjny z udziałem uznanych w świecie specjalistów – zarówno praktyków, jak i akademików – zajmujących się badaniami problematyki percepcji zmysłowej, technologii multi-sensorycznych. Szczegółowe informacje na temat konferencji i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://saul-katowice.pl/pl.

Accessibility