zamyślone twarze mężczyzny i kobiety patrzące przed siebie, czarne tło

Konferencja pt. „Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji”

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Instytut Filozofii organizują konferencję „Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji”, która odbędzie się 12 marca 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach.

Temat spotkania nawiązuje m.in. do słów Martina Heideggera, który w W drodze do języka przypomina, że „uczyć się” oznacza stawiać się wiedzącym, a więc takim, qui vidit. Ten, kto coś zobaczył, nigdy nie traci z oczu tego, co wypatrzone. Zatem uczenie się, według filozofa, jest docieraniem w takie wypatrywanie. W tym kontekście interesujące wydają się więc filozoficzne aspekty języka, literatury oraz edukacji.

Uczestnicy konferencji dyskutować będą m.in. nad następującymi kwestiami:

 • filozoficzne ujęcie percepcji,
 • aleteologia a epistemologia,
 • interpretacja jako to, co możliwe do „zobaczenia”,
 • spór o uniwersalia w perspektywie języka/literatury/edukacji,
 • inspiracje filozofią w literaturze/pedagogice/edukacji,
 • filozofia uczenia,
 • filozoficzne inspiracje w języku,
 • gry językowe jako ironiczne spojrzenie na rzeczywistość,
 • hermeneutyka a filozofia,
 • metafizyka a literatura,
 • literatura jako forma refleksji filozoficznej,
 • wartość poznawcza utworu literackiego,
 • prawda a „prawdziwość” dzieł literackich,
 • aksjologiczny wymiar dzieła literackiego,
 • dydaktyka a filozofia.

Program konferencji (pdf, 590 kB)

Accessibility