zdjęcie: uczestnicy spotkania, którzy robią notatki. Nie widać ich twarzy, a jedynie tułowy, nogi i ręce

Konferencja pt. „Wokół pojęcia pragmatemu i pojęć powiązanych: różnorodność podejść, terminów i praktyk”

Konferencja pt. „Wokół pojęcia pragmatemu i pojęć powiązanych: różnorodność podejść, terminów i praktyk” („Autour de la notion de pragmatème et de notions connexes: diversité d’approches, de termes et de pratiques”) pod patronatem Ambasady Francji organizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Université Grenoble Alpes odbywać się będzie 9 i 10 grudnia 2019 r.

Aktualne badania frazeologiczne koncentrują się między innymi na formułach zawierających instrukcje pragmatyczne, które determinują ich użycie jako zamknięte wypowiedzi w konkretnej sytuacji komunikacji, np. Nie deptać trawników, Dzień dobry, Zamykam obrady.

Pojęcia odpowiadające tego rodzaju wyuczonym i autonomicznym formułom są liczne i reprezentują różne istniejące podejścia teoretyczne. Wystarczy przytoczyć kilka: pragmatem, stereotypowy akt językowy, konwersacyjna rutyna, frazeologizm pragmatyczny, sztywna konstrukcja konwersacyjna, zdanie sytuacyjne, wyrażenie prefabrykowane.

Spotkanie będzie miało na celu wymianę doświadczeń badawczych w tym zakresie, tj. rozważenie kwestii sposobu identyfikacji formuł pragmatycznych, ich definicji, klasyfikacji oraz kodowania w języku na poziomie leksykalnym, opisowym, pragmatycznym, kontrastywnym, tłumaczeniowym, dydaktycznym, historycznym i epistemologicznym. Formuły te są również integralną częścią różnych kultur : przejawiają się w formalnych i nieformalnych codziennych rytuałach.

Program konferencji (pdf, 429 kB)

Accessibility