zdjęcie: widok na morze, a na pierwszym planie kilka większych głazów

Konferencja pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies”

23 i 24 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies / Różne wymiary studiów kontrastywnych (V-DOCS 2017)”. Spotkanie adresowane jest do naukowców, którzy reprezentują różne metodologie i spojrzenia na analizę językoznawczą. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Various Dimensions of Place”. Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą między innymi następujące kwestie:

  • rola miejsca w analizie fonetycznej i fonologicznej,
  • miejsce i słowotwórstwo,
  • właściwe nazwy miejsc,
  • konceptualizacja miejsca,
  • metafory miejsca,
  • miejsce reprezentowane przez składnię w różnych językach,
  • kontekst miejsca w interakcjach językowych,
  • miejsce i implikatura,
  • miejsce w analizie dyskursu.

Abstrakty (o objętości do 300 słów) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: vdocs2017@gmail.com do 31 maja. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.ija.us.edu.pl/sub/vdocs/index.htm. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Accessibility