robiący notatki uczestnicy wykładu

Konferencja pt. „Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures d’expression française”

25 i 26 października 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie, zroganizowana przez. Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures d’expression française”. 

Uczestnicy spotkania będą się między innymi zastanawiać nad formami obecności stereotypów w literaturze i – w szerszym ujęciu – refleksji humanistycznej. Uwagę skoncentrują przede wszystkim na sposobach, dzięki którym dzieło literackie wykracza poza utarte schematy myślowe i przełamuje konwencje.

Program konferencji (w języku francuskim, pdf, 573 kB)

Accessibility