mikrofon ustawiony na tle siedzących ludzi

Konferencja pt. „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)”

logo Instytutu Języka PolskiegoOd 25 do 27 października 2017 roku w Brennej odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)”, której organizatorem jest Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Celem konferencji jest wymiana naukowych i praktycznych doświadczeń skoncentrowanych wokół problemu modelowania rzeczywistości przez poszczególne odmiany dyskursu. Obiektem zainteresowania organizatorzy wydarzenia chcą uczynić zarówno same konstrukty rzeczywistości, jak i uwarunkowania ich manifestacji – reguły, konwencje, normy, wartości, konteksty, środki wyrazu (werbalne i pozawerbalne).

Program konferencji (pdf)

Accessibility