obiektyw aparatu fotograficznego trzymany w ręce przez kobietę

Konferencja pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”

23 i 24 maja 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Literatura polska w świecie”. Tematem tej edycji będzie „Reportaż w świecie – światowość reportażu”. Przedmiotem obrad staną się różne odmiany medialne reportażu i pokrewnych mu nurtów niefikcjonalnych, rozpatrywane jako fenomen zarazem obecny w świecie i światowy – będący przedmiotem międzykulturowych odczytań i interferencji, lecz równocześnie ewoluujący pod wpływem transnarodowych zjawisk cywilizacyjnych.  

Przewidywana tematyka wystąpień obejmie dwie sfery zagadnień. W pierwszym obszarze znajdą się przede wszystkim problemy zagranicznej recepcji polskiego reportażu, genologicznych rozbieżności w jego pojmowaniu w Polsce i na świecie, a także wykorzystania gatunków dokumentalnych w glottodydaktyce. Druga płaszczyzna rozważań będzie dotyczyć relacji reportażu wobec światowych procesów technologicznych, geopolitycznych i społeczno-kulturowych, m.in. rewolucji cyfrowej, konwergencji i tabloidyzacji mediów, globalizacji i multikulturalizmu. Uczestnicy konferencji koncentrować się zatem będą m.in. na światowej recepcji polskiego reportażu i jego postrzegania jako gatunku na arenie międzynarodowej, sylwetkach wybranych reporterów polskich i zagranicznych, tematyce emigracyjnej i problemie doświadczeń granicznych w utworach reportażowych, reporterskich i paraliterackich podróży, a także znaczeniu literatury faktu w dobie wielokulturowości i globalnych kryzysów o podłożu kulturowym. 

Organizatorami wydarzenia są Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Program konferencji (pdf, 1,18 MB)

plakat promujący 7. międzynarodową konferencję pt. "Reportaż w świecie, światowość reportażu". Kolorystyka plakatu - przeważający kolor szary. Zawiera najważniejsze dane wydarzenia oraz zdjęcie ułożonych w słupku książek, związanych sznurkiem. W jednej z nich widać biało-czerwoną zakładkę

 

 

Accessibility