dwie otwarte książki na tle półki z książkami

Konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 5”

24 i 25 października 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie kolejna edycja konferencji pt. „Przestrzenie przekładu”, która stanie się okazją do spotkania traduktologów reprezentujących liczne ośrodki w kraju i za granicą. Szerokie ujęcie tematu, zawarte w tytule konferencji, pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji będą zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak też szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych. W programie piątej edycji pojawi się nowa sekcja poświęcona problemowi zastosowania w przekładzie nowych technologii.

Obrady odbywać będą się w następujących sekcjach:

  • przekład – zagadnienia ogólne,
  • przekład specjalistyczny,
  • przekład ustny i audiowizualny,
  • przekład artystyczny,
  • tłumacz i jego dzieło,
  • dydaktyka przekładu,
  • nowe technologie a przekład,
  • studenci o przekładzie.

Językami roboczymi konferencji będą polski i rosyjski. Tytuły referatów należy przesyłać do 20 czerwca 2019 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: przestrzenieprzekladu@us.edu.pl. Organizatorami wydarzenia są Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz Komisja Przekładoznawcza przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Szczegółowe informacje nt. konferencji (pdf, 173 kB)

 

 

Accessibility