uczestnicy konferencji robiący notatki w notesach. Nie widać ich twarzy

Konferencja pt. „Peryferie w języku, literaturze i kulturze chorwackiej”

Od 7 do 9 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu oraz w Centrum Informacji Bibliotecznej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi” („Peryferie w języku, literaturze i kulturze chorwackiej”), która została zorganizowana z okazji jubileuszu 25-lecia studiów kroatystycznych prowadzonych w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ. Wydarzenie stanie się okazją do spotkania naukowców z najważniejszych ośrodków kroatystycznych w Polsce i świecie (m.in. z Chorwacji, Irlandii, Australii, Ukrainy, Czarnogóry). W konferencji uczestniczyć ponadto będą między innymi JE Ambasador Republiki Chorwacji w RP Tomislav Vidošević, konsul honorowy Republiki Chorwacji w RP Paweł Włodarczyk, mgr Ivana Fakac – przedstawicielka chorwackiego Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu, a także emerytowani pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ.

Konferencja będzie okazją do omówienia problemu szeroko rozumianej peryferyjności chorwackiego języka, kultury i literatury. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kwestie: pozycja literatury dialektalnej w chorwackim kanonie literackim, peryferie chorwackiego kanonu literackiego, peryferyjne dyskursy, style i gatunki w literaturze chorwackiej, peryferyjność chorwackiej literatury w świecie, opozycja centrum – peryferie w chorwackim języku i kulturze, zjawiska peryferyjne w chorwackim języku standardowym, peryferyjne warianty językowe i język na peryferiach, tematy peryferyjne w filologii chorwackiej.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prezydent Katowic dr Marcin Krupa.

Program konferencji (pdf, 787 kB)

Accessibility