Bośnia Mostar

Konferencja pt. „Od mobilności do interakcji…”

Od 7 do 9 listopada 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna pt. „Od mobilności do interakcji. (Re)wizje dramatu i teatru w Jugosławii oraz nowej produkcji dramatopisarsko-teatralnej w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii, Serbii i Słowenii”, której organizatorem jest Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej. 

Uczestnicy spotkania będą się zastanawiać m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • ruch fizyczny i metaforyczny,
 • przepływ kapitału kulturowego, przenikanie się inspiracji, współtworzenie i transformacje twórczości w wyniku kontaktu twórców oraz kultur,
 • dyplomacja kulturalna,
 • lokalność, procesy globalizacyjne, glokalność,
 • granice i przekraczanie granic (geograficznych, estetycznych, społecznych),
 • migracje, inkluzyjne / ekskluzyjne definiowania tożsamości, tożsamość transnarodowa (hybrydyczna) a/i tożsamość narodowa, tożsamość lokalna i regionalna,
 • instytucje kultury, 
 • mobilność artystyczna i mobilność artystów,
 • przeniesienia zasobów z kultur źródłowych do docelowych, translacja, tradaptacja, 
 • zmiany recepcji, zmiana przestrzeni, turystyka kulturowa,
 • innowacyjne strategie promocji i transgraniczny zasięg,
  transmedialność.

 

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie monochoreodram w wykonaniu chorwackiej aktorki Selmy Mehić pt. „Krležina Saloma/ Rekvijem za mladog umjetnika” („Salome według Krležy. Requiem dla młodego artysty”), który rozpocznie się 8 listopada o godz. 19.00 w „Teatrze Bez Sceny” w Katowicach (liczba miejsc jest ograniczona, rezerwację należy zgłaszać drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: abrasowicz.gabriela@gmail.com).

Ponadto, w ramach Festiwalu Ars Cameralis 2018, 10 listopada w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego (Katowice, ul. Teatralna 2, Scena w Malarni) zaplanowano spotkanie pt. „Bałkańskie mosty”, podczas którego swoją twórczość zaprezentują pisarze i artyści z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji oraz Serbii. Rozmowy o rozwijaniu wyobraźni dialogu, budowaniu sieci relacji i transferze kulturowym zostaną wzbogacone prezentacjami literackimi Tanji Šljivar (Bośnia), Gorana Ferčeca (Chorwacja) i Mileny Bogavac (Serbia) oraz koncertem Daniela Kovača i jego zespołu „Jesenji orkestar” (Serbia).

Program konferencji (pdf, 521 kB)

Accessibility