półki archiwum z danymi

Konferencja pt. „Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych…”

5 grudnia 2017 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się XI ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja kół naukowych bibliotekoznawców pt. „Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki – dawniej i dziś”.

Spotkanie adresowane jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych, bibliotekarzy, muzealników, archiwistów, pracowników galerii oraz ośrodków zajmujących się ochroną, konserwacją i digitalizacją zasobów.

Wśród podejmowanych tematów znajdą się:

  • ochrona zbiorów w ujęciu historycznym,
  • regulaminy udostępniania zasobów jako narzędzia ich ochrony,
  • ochrona i bezpieczeństwo zasobów – aspekty prawne i normalizacyjne,
  • programy ochrony zasobów tradycyjnych i cyfrowych w kraju i za granicą,
  • systemy znakowania zasobów. Ekslibrisy, superekslibrisy, kody kreskowe, RFID itp.,
  • analiza warunków przechowywania zasobów oraz ich zabezpieczanie. Ochrona zasobów przed kradzieżą,
  • metody konserwacji i digitalizacji zasobów,
  • technologia w służbie bezpieczeństwa zasobów i danych cyfrowych: bazy danych, repozytoria, biblioteki i archiwa cyfrowe, OpenGLAM,
  • ochrona i bezpieczeństwo zasobów na łamach czasopism fachowych, prasy ogólnokrajowej, regionalnej i lokalnej, w zasobach sieciowych.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

Accessibility