zdjęcie: stare listy pisane odręczny pismem

Konferencja pt. „»…nur Frauen können Briefe schreiben«. Facetten weiblicher Briefkultur nach 1750”

Od 3 do 5 marca 2017 w Krakowie odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „»…nur Frauen können Briefe schreiben«. Facetten weiblicher Briefkultur nach 1750”, której organizatorami są Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet w Lipsku, Biblioteka Jagiellońska i zespół badawczy projektu „Badania nad Kulturą Dawną” Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja poświęcona będzie niemieckojęzycznej epistolografii od 1750 roku po współczesność. Towarzyszy jej wystawa zgromadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej korespondencji z przełomu XVIII i XIX wieku. W spotkaniu wezmą udział badacze listów z Niemiec, Polski, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Program (plik pdf)

Accessibility