człowiek stojący w masce i dużym błękitnym kapeluszu. Na drugim planie widać rozmytych ludzi i ulicę

Konferencja pt. „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”

17 i 18 września 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie, organizowana przez Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ oraz Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, I interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Lektury dramatu/teatru”. Temat pierwszej edycji spotkania brzmi „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie różnorodnych ugruntowanych kulturowo i filozoficznie idei wolności, do których odwołują się dramaturdzy i ludzie teatru XX i XXI wieku. Sympozjum stanie się okazją do postawienia pytań o to, jak interesujący nas dramat i teatr sytuują się wobec problematyki szeroko rozumianej wolności, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu tożsamości, który trapi społeczeństwo ponowoczesne. Refleksja naukowa obejmować będzie zagadnienia opisujące wieloaspektowość pojęcia wolności oraz naturalnie występujące w nim antagonizmy i konflikty.

Wśród proponowanych zagadnień znaleźć się mogą następujące kwestie:

 • dramat/teatr jako wyraz wolności artystycznej,
 • motywy/obrazy wolności w dramacie/teatrze,
 • maski i przestrzenie wolności/zniewolenia w dramacie/teatrze,
 • wolność jako problem w dramacie/teatrze (pytania o to, czym jest wolność?, wolność jako konieczność czy możliwość wyboru? (K. Jaspers, M. Heidegger, J.-P. Sartre), „wolność absurdalna” (A. Camus), „ekspresja indywidualnej wolności” (Z. Bauman),
 • wolność a zniewolenie,
 • formy zniewolenia i granice wolności artystycznej,
 • „wolność do” i „wolność od” (I. Berlin),
 • wolność (w) postaci/postać (w) wolności,
 • wolność w języku/język wolności,
 • poszukiwanie/przekraczanie/dramat wolności)
 • oraz wszelkie inne propozycje badawcze dotyczące odsłon/masek wolności w dramacie/teatrze XX i XXI wieku.

Konferencja adresowana jest do literaturoznawców, językoznawców, teatrologów, kulturoznawców, filozofów oraz wszystkich zainteresowanych proponowanym przez organizatorów tematem. 

Program (pdf, 718 kB)

Accessibility