otwarty starodruk

Konferencja pt. „Marginalia, komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej”

18 i 19 października 2017 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbywać się będzie, zorganizowana przez Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Marginalia, komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej”. Udział w niej wezmą prelegenci z ponad dwudziestu ośrodków akademickich i badawczych.

Problematyka obrad koncentrować się będzie na różnego typu adnotacjach, zróżnicowanych formalnie i pod względem usytuowania wobec tekstu głównego dzieł ujętych prozą lub wierszem w książce rękopiśmiennej i drukowanej. Przedmiotem uwagi będą m.in.: poetyka dodatkowych zapisów, adnotacji różnie usytuowanych wobec tekstu głównego, funkcje pełnione przez te elementy w stosunku do dzieł, do których się odnoszą, a także ich rzeczowy, merytoryczny i komunikacyjny potencjał.

Program konferencji (pdf)

Accessibility