uczestnicy konferencji robiący notatki w notesach. Nie widać ich twarzy

Konferencja pt. „Logopedia młodych”

Tekst: Logopedia młodych – konferencja studencka

1 czerwca 2019 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie studencka konferencja naukowa pt. „Logopedia młodych”. Wydarzenie to ma umożliwić członkom Koła Naukowego Młodych Logopedów oraz studentom i doktorantom zainteresowanym tematyką logopedyczną zaprezentowanie swoich dokonań – wyników badań prowadzonych w ramach projektów licencjackich lub projektów wdrażanych w ramach kursu komunikacji interpersonalnej – przed szerszym audytorium.

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia z zakresu komunikacji i jej zaburzeń, w tym kwestie związane z: zaburzeniami płynności mowy (jąkanie i giełkot), sytuacją szkolną uczniów zmagających się problemami logopedycznymi, środowiskowym wsparciem dzieci z zaburzeniami mowy czy wdrażaniem założeń praktyki logopedycznej opartej na dowodach. W programie spotkania przewidziano również sesje posterowe, miniatury logopedyczne (krótkie wystąpienia perswazyjne prezentujące różne nowinki logopedyczne) oraz projekcję filmu dokumentalnego „When I stutter” („Kiedy się jąkam”).

Organizatorami konferencji są:  Wydział Filologiczny UŚ, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ, Koło Naukowe Młodych Logopedów, AGERE AUDE – Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Accessibility