Ludzie ciągnący torbę podróżną

Konferencja pt. „Kulturowa historia podróżowania”

27 i 28 listopada 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Kulturowa historia podróżowania”, której organizatorami są: Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz wydawnictwo grupakulturalna.pl.

Słownik języka polskiego PWN definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze.

Organizatorzy konferencji chcą zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania. W centrum zainteresowania znajdą się zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Wśród proponowanych zagadnień badawczych znaleźć się mogą m.in.:

  • historia podróżowania,
  • podróżowanie w różnych kulturach,
  • cele, role i funkcje podróżowania,
  • kulturowe wyobrażenia na temat podróży,
  • podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi,
  • podróżowanie w tekstach kultury,
  • figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne,
  • środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika,
  • historie podróży i sylwetki podróżników;
  • przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada.

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 września 2017 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: kulturowahistoria@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000–1500 znaków). Opłata konferencyjna wynosi 350/250 zł (pracownicy naukowi/doktoranci) i obejmuje: dwa obiady, bufet kawowy w przerwach oraz koszty wydania publikacji. Noclegi uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie (organizatorzy mogą pomóc w wyborze hotelu blisko uniwersytetu).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zakładu Teorii i Historii Kultury, a także na Facebooku.

Plakat promujący konferencję pt. "Kulturowa historia podróżowania"

Accessibility