duża półka z książkami mającymi różnobarwne okładki

Konferencja pt. „Książka i biblioteki na przestrzeni wieków”

23 maja 2018 roku w Katowicach obędzie się konferencja naukowa pt. „Książka i biblioteki na przestrzeni wieków”, w której udział wezmą specjaliści reprezentujący dyscypliny naukowe zajmujące się szeroko rozumianą książką i biblioteką. W centrum zainteresowania uczestników spotkania znajdą się aspekty historyczne dotyczące m.in. pisma, drukarstwa, formy książki, ale także zagadnienia związane z architekturą, organizacją i dziejami bibliotek, jako instytucji stojących na straży nieograniczonego dostępu do wiedzy, nauki i rozrywki. Wśród proponowanych zagadnień znajdą się m.in. następujące kwestie:

powstanie i rozwój książki (pismo, druk, architektura),

  • historia prasy,
  • dzieje instytucji książki (biblioteki, archiwa, muzea),
  • organizacja bibliotek w ujęciu historycznym,
  • architektura bibliotek na przestrzeni wieków,
  • drukarstwo polskie i światowe,
  • Polacy na świecie (książka, prasa, biblioteka).

Wydarzenie, którego organizatorami są Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, stanie się ponadto okazją do uczczenia jubileusz pracy naukowej prof. dr hab. Danuty Sieradzkiej – kierownika Zakładu Historii Książki i Bibliotek, badaczki zajmujące się przede wszystkim historią XIX i XX wieku (w tym szczególnie zagadnieniami śląskoznawczymi), historią książki i bibliotek, prasoznawstwem, Polonią na świecie (książka, biblioteka, prasa).

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie: www.kibnpw.us.edu.pl.

 

Accessibility