plakat promujący konferencję o kiczu, przedstawiający czerowny samolot uderzający o lodowiec

Konferencja pt. „Kicz w kulturach mediów”

15 i 16 listopada 2017 roku w Katowicach odbywać się będzie III ogólnopolska konferencja naukowej z cyklu „Kultura mozaikowa”, której organizatorami są Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, a także Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Biblioteka Śląska.

Tematem tegorocznej edycji wydarzenia będzie „Kicz w kulturach mediów”. Celem spotkania jest omówienie sposobów funkcjonowania i konceptualizowania kiczu we współczesnych kulturach mediów. Snucie refleksji nad rolą i znaczeniem kiczu w sztuce i w komunikacji może mieć charakter interdyscyplinarny, łącząc perspektywę medioznawczą i filmoznawczą z antropologią kultury, estetyką, językoznawstwem, literaturoznawstwem, historią sztuki, psychologią, pedagogiką. Uczestnicy konferencji spróbują odpowiedzieć na pytania, jak to zjawisko kulturowe ewoluuje pod wpływem mediów, jaką rolę we współczesnych kulturach mediów odgrywa kicz, jak koresponduje z przemianami społeczno-kulturowymi współczesnego świata i jaką w nich spełnia funkcję.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. następujące kwestie:

 • kicz: nieudolność – wyrachowanie – strategia,
 • wspólnototwórcza funkcja kiczu,
 • kicz jako narzędzie, techniki kiczu,
 • przyjemności kiczu,
 • kicz estetyczny,
 • kicz a sfera wartości,
 • kicz w literaturze, teatrze i sztukach performatywnych, filmie, sztukach plastycznych i architekturze, designie, grach komputerowych,
 • kicz w nauce,
 • kicz w edukacji,
 • kicz w komunikacji masowej, popkulturze,
 • kicz promocyjny: propaganda polityczna, reklama komercyjna i społeczna,
 • kicz w strategiach informacyjnych,
 • kicz konsumpcyjny: moda, trendy, styl życia,
 • kiczowatość techniki (kiczowate gadżety, interfejsy itp.),
 • technologie kiczu: marketing wirusowy; lokowanie produktu / lokowanie idei itp.,
 • sensualność kiczu / materia kiczu / kody kiczu,
 • kicz w przestrzeni transsemiotycznej i transmedialnej (translacje, adaptacje, parateksty, kolaż, remiks, pastisz itp.),
 • style kiczu,
 • funkcje kiczu.

Tytuły i zarys problematyki dwudziestominutowych wystąpień należy zgłaszać do 8 października 2017 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: media@us.edu.pl. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje: koszty publikacji tomu pokonferencyjnego, dwa obiady, serwisy kawowe, kolację oraz materiały konferencyjne. 

 

Accessibility