stara kartka z archiwum i kompas

Konferencja pt. „En arche en ho logos – słowo w dziejach i kulturze człowieka”

6 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „En arche en ho logos – słowo w dziejach i kulturze człowieka”, której organizatorem jest Międzywydziałowe Doktoranckie Koło Naukowe Humanistów UŚ.

Celem spotkania jest interdyscyplinarna wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących istoty oraz znaczenia logosu – słowa. Uczestnicy konferencji przyjrzą się istocie oralności i pokażą różne jej oblicza w kulturze.

W programie wydarzenia zaplanowano również wykład mistrzowski. Prelekcję pt. „Jezus Chrystus jako Logos-sens, czyli chrystologia sensu i jej konsekwencje” wygłosi ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik.

Program (pdf)

Plakat promujący konferencję z tytułem wydarzenia i datą

Accessibility