uczestnicy warsztatów. Widać tylko ich tułowia i nogi. Na kolanach mają otwarte zeszyty

Konferencja pt. „Dydaktyka polonistyczna i jej nauki”

9 i 10 października 2019 roku w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego (Katowice, ul. Św. Pawła 3) odbywać się będzie interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Dydaktyka polonistyczna i jej nauki” organizowana przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi następujące kwestie:

  • jakie są niewykorzystane możliwości dydaktyki polonistycznej w zakresie korzystania z dorobku innych nauk,
  • jak w sposób metodycznie świadomy, efektywny i odpowiedzialny korzystać z wiedzy poszczególnych nauk na lekcjach języka polskiego,
  • co dydaktyka polonistyczna może zaoferować dydaktyce innych nauk,
  • czy można myśleć o innych dyscyplinach jako o naukach pomocniczych dydaktyki literatury.

W programie wydarzenia zaplanowano również projekcję filmu krótkometrażowego „Mój kraj taki piękny” Grzegorza Paprzyckiego i spotkanie z reżyserem, a także warsztaty poświęcone interdyscyplinarnemu nauczaniu:

  • „Polska na ekranie. Współczesny film krótkometrażowy na w kształceniu kulturowo-literackim” – prowadzenie: dr Justyna Budzik,
  • „Gry w służbie dydaktyki” – prowadzenie: dr Mikołaj Marcela,
  • „Drzwi Muz są otwarte”, czyli interdyscyplinarna podróż z dziełem sztuki – prowadzenie: dr hab. Miłosz Skrzypek.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie: https://konferencjafilus.wordpress.com/. Chęć udziału w warsztatach oraz seansie należy zgłaszać drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: dydaktykapolonistyczna@us.edu.pl.

Accessibility