zdjęcie: uczestnicy spotkania, którzy robią notatki. Nie widać ich twarzy, a jedynie tułowy, nogi i ręce

Konferencja pt. „Doświadczanie lektury. Zmysły i literatura osobna”

14 i 15 listopada 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Doświadczanie lektury. Zmysły i literatura osobna”, której organizatorem jest Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Uczestnicy spotkania będą się zastanawiać między innymi nad kategorią zmysłów w literaturze dla dzieci i młodzieży. W centrum zainteresowania znajdą się zarówno literackie reprezentacje zmysłów, jak i zagadnienia związane z językową i sensualną percepcją oraz doświadczaniem lektury przez dziecko. Odrębnym zagadnieniem stanie się namysł nad metodami oraz praktycznymi propozycjami zajęć obejmujących „dziecięcą” lekturę angażującą zmysły.

Program konferencji (pdf, 149 kB)

Accessibility