zdjęcie: po prawej stronie zdjęcia stos segregatorów wypełnionych dokumentami. Przeważa kolorystyka biała.

Konferencja pt. „Dokumentacja przedstawień – między rejestracją a kreacją”

19 i 20 kwietnia 2018 r. w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbywać się będzie interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Dokumentacja przedstawień – między rejestracją a kreacją”, która koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych ze złożonym statusem zapisów przedstawień. Refleksji poddane zostaną relacje i związki zachodzące między przedstawieniami o charakterze artystycznym i społecznym (rytualnym, sportowym, politycznym itp.), ich materialnymi śladami a budowanymi w oparciu o nie krytycznymi, propagandowymi, naukowymi i artystycznymi narracjami. Uczestniczy spotkania mówić będą m.in. o różnorodności form dokumentowania oraz strategiach pracy z pozostałościami po przedstawieniach.

Kluczowa z perspektywy badaczy widowisk i performansów wydaje się zarówno problematyka rejestrowania oraz archiwizowania śladów przedstawień, jak i technik wykorzystywania dokumentów w procesie ich „ożywiania” i nadawania im znaczeń. Intrygująca wydaje się tym samym kondycja dokumentów traktowanych wyłącznie jako świadectwa oraz jako samodzielne wypowiedzi artystyczne, a także proces kreowania i mitologizowania obrazu przedstawień (również tych, które de facto nie zaistniały) w dokumentacyjnym zapisie. Wątki związane z kreacją i manipulacją w procesie dokumentowania, opracowywania, archiwizowania oraz „czytania” zapisów widowisk i performansów wzbogacone zostaną refleksją dotyczącą etyki dokumentalisty/archiwisty/badacza.

Organizatorami wydarzenia są Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ oraz Wydział Teatru Tańca (z siedzibą w Bytomiu) Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

Program konferencji (pdf, 2 MB)

Accessibility