uczestnicy konferencji robiący notatki w notesach. Nie widać ich twarzy

Konferencja pt. „Czynić fakty pojmowalnymi?…”

23 października 2019 roku odbędzie się konferencja naukowa pt. „Czynić fakty pojmowalnymi? Literatura, dokument, edukacja humanistyczna a (de)montaż kulturowych reprezentacji rzeczywistości”, której organizatorami są Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie stanie się okazją do dyskusji nad sposobami eksplikowania świata przez literaturę piękną, literaturę faktu oraz nad adaptacją powstałych figur przez edukację polonistyczną/humanistyczną. Uczestnicy spotkania będą się zastanawiali nad trzema obszarami badawczymi: literaturą piękną jako narracją proponującą różne paradygmaty opisu rzeczywistości, dokumentem będącym swoistym gatunkiem-sejsmografem reagującym na wszelkie zmiany oraz kształtem i rolą edukacji humanistycznej włączającej tego typu teksty do praktyki szkolnej.

Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą następujące kwestie:

  • teksty literackie, literatura faktu, literatura dokumentu osobistego jako próby nadania sensu faktom,
  • fakty a kulturowe reprezentacje pamięci,
  • rola pisarza, diarysty, (auto)biografa, reportażysty, nauczyciela w (de)montażu obrazu świata,
  • tryby i cele szkolnej lektury utworów literackich oraz literatury faktu i dokumentu osobistego (przykłady interpretacji),
  • (szkolna) lektura krytyczna tekstów literackich i literatury faktu/dokumentu osobistego a współczesne metodologie (m.in. posthumanizm, postkolonializm, narratywizm),
  • edukacja humanistyczna jako przestrzeń negocjacji różnych reprezentacji rzeczywistości w tekstach literackich i literaturze faktu/dokumentu osobistego,
  • literatura faktu/dokumentu osobistego szansą na obecność w edukacji szkolnej ważnych pytań współczesności (np. kryzys klimatyczny, problematyka związana z migracjami). 

W programie konferencji przewidziane są wystąpienia do 20 minut (objętość tekstu do 12 stron). Opłata konferencyjna obejmująca wyżywienie, materiały konferencyjne oraz druk publikacji wynosi 300 zł. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną (e-mail: literaturadokumentu@us.edu.pl) do 15 września.

Formularz zgłoszeniowy (doc, 37 kB)

Accessibility