zachód słońca i lecące ptaki w kluczu

Konferencja pt. „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”

26 i 27 września 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”. Temat tegorocznej edycji wydarzenia brzmi „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”. Spotkanie zostanie poświęcone zaprezentowaniu złożonej relacji człowiek – zwierzę(ta) w różnorodnych jej aspektach: kulturowych, etycznych, filozoficznych, historycznych, religijnych, społecznych, etnograficznych (ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszących nam mitów, stereotypów i uprzedzeń na temat zwierząt). Przedmiotem refleksji staną się zatem nie tylko same tego rodzaju wyobrażenia, ale także źródła postaw, które często, zarówno w społeczeństwach tradycyjnych, jak i współczesnych prowadziły i prowadzą do mylnych poglądów, utrwalających tzw. fałsz etologiczny (za Janem Wawrzyniakiem).

Uczestnicy konferencji będą się zastanawiać również nad zmianami, jakie w myśleniu o zwierzętach dokonują się za sprawą nowych odkryć dotyczących zwierzęcej inteligencji, empatii, altruizmu, zdolności komunikacyjnych, społecznego „rozumu” ów „fałsz etologiczny” demitologizujących.

Wśród proponowanych do omówienia kwestii znajdą się m.in. następujące zagadnienia:

  • tradycyjne wyobrażenia o zwierzętach (wiedza ludowa, mity, folklor, praktyki gospodarcze, obrzędowość doroczna, religie, inne),
  • zwierzęta w przekazach współczesnych (literatura, film, sztuki plastyczne, netlor, reportaż, blog i inne),
  • zwierzę jako przedmiot / obiekt refleksji naukowej (filozofia, etyka, historia, psychologia, etnologia, etologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, religioznawstwo, prawo, nauki społeczne, nauki o życiu i nauki o Ziemi),
  • praktyki wobec zwierząt dawniej i dziś (np. polowanie),
  • podmiotowość i sprawczość zwierząt – zmiana paradygmatu,
  • zwierzęta w antropocenie / epoka człowieka wobec zwierząt.

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim, rosyjskim, angielskim. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (ok. 1200–1500 znaków) należy przesyłać do 30 czerwca drogą elektroniczną na adres e-mail: zookonferencja@gmail.com.

Gościem honorowym konferencji, której organizatorami są Laboratorium Animal Studies —Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ, będzie praprawnuczka Karola Darwina – Ruth Padel – poetka brytyjska, laureatka wielu prestiżowych nagród, która interesuje się naukami przyrodniczymi i ekologią.

Zaproszenie (pdf, 289 kB)
Formularz zgłoszeniowy (doc, 78 kB)

czarno-biały plakat promujący IV Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” z najważniejszymi danymi teleadresowymi wydarzenia

Accessibility