plakat konferencji przedstawiający zarys ludzkiej twarzy, przez którą przebiegają cyfrowe linie. Plakat w przeważającej części biały. Jest tytuł konferencji: Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy"

Konferencja pt. „Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy”

15 listopada 2018 roku o godz. 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach rozpocznie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Cyfrowe światy, wspólnoty i dyskursy”, która adresowana jest do szerokiego grona odbiorców – zarówno do teoretyków uprawiających różne dyscypliny naukowe, jak i do praktyków. Poruszane podczas spotkania problemy dotyczyć będą specyfiki świata cyfrowego i jego narzędzi, a także metod badania rzeczywistości wirtualnej. Przedmiotem zainteresowania są dyskursy konstytuujące cyfrowe światy, a także rozważania na temat kształtowania się relacji międzypodmiotowych w cyberprzestrzeni.

Jednym z punktów programu będzie także panel dyskusyjny, podczas którego badacze i praktycy będą dyskutowali na temat potencjału współczesnych miejsc pamięci, jakimi są cyfrowe archiwa społeczne.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne są na Facebooku.

plakat konferencji przedstawiający zarys ludzkiej twarzy, przez którą przebiegają cyfrowe linie. Plakat w przeważającej części biały. Jest tytuł konferencji: Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy  oraz data 15 listopada 2018 i miejsce: Katowice

Accessibility