grafika promująca konferencję "Co nowego w mediach?"

Konferencja pt. „Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania”

grafika promująca konferencję "Co nowego w mediach?"27 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania” organizowana przez Zakład Komunikacji Kulturowej Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie poświęcone zostanie zmianom dokonującym się w obszarze „starych” i „nowych” (analogowych i cyfrowych) mediów oraz modelom funkcjonowania ich użytkowników. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z najnowszymi trendami w obszarze mediów, technologii, komunikacji i stylu życia. Konferencja kierowana jest do teoretyków, badaczy współczesnej kultury, medioznawców, komunikologów, antropologów mediów, jak również praktyków z branży nowomedialnej (IT, social media, marketingu, reklamy).

Wśród poruszanych tematów znajdą się kwestie dotyczące m.in.:

  • wirtualnej rzeczywistości,
  • aplikacji mobilnych,
  • nowoczesnych gadżetów i technologii,
  • dronów, robotów, cyborgów,
  • social mediów,
  • strategii komunikacyjnych w nowych mediach,
  • stanu języka w przekazach medialnych,
  • zmian w mediach analogowych.

Program konferencji dostępny jest na stronie Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych.

 

Accessibility