Konferencja „Przed i po. Witold Gombrowicz”

Tematem przewodnim II edycji konferencji naukowej pt. „Przed i po”, która odbywać się będzie 11 i 12 września 2018 roku w „Łaźni Łańcuszkowej” w Zabrzu (ul. Wolności 4), będzie dzieło, biografia i legenda Witold Gombrowicza. Spotkanie stanie się okazją do podjęcia rozważań dotyczących między innymi tego, skąd wziął się autor Ferdydurke, jak jego dzieło jest obecne oraz jak funkcjonuje w polskiej i europejskiej kulturze po śmierci pisarza, jakie były przyczyny niewysłuchania lekcji Gombrowicza dotyczącej polskości, patriotyzmu, historii, tradycji.

Podobnie, jak w roku poprzednim konferencja „ Przed i po” poprzedzona zostanie szeregiem działań – warsztatami edukacyjno-pisarskimi prowadzonymi w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych, spotkaniami z laureatami i nominowanymi do nagrody im. Witolda Gombrowicza za debiut prozatorski, panelami dyskusyjnymi o twórczości Gombrowicza. Gośćmi konferencji będą m.in. wdowa po pisarzu Rita Gombrowicz oraz Klementyna Suchanow – autorka powieści biograficznej „Gombrowicz ja, geniusz” (2017).

Program konferencji (pdf, 389 kB)

Plakat promujący konferencje "Przed i po. Witold Gombrowicz". Na Å¼Ã³Å‚tym tle widać zrobiony czarnym rysikiem zarys oczu Gombrowicza.  Jest też data konferencji, jej tytuł i logo organizatorów


Fot. culture.pl

Accessibility