uczestnicy spotkania. Widać ich kolana, na których leżą otwarte notatniki. Ludzie robią notatki długopisami

Konferencja naukowa pt. „Światy poetyckie Barbary Gruszki-Zych”

6 grudnia 2019 roku o godz. 10.30 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach rozpocznie się konferencja naukowa pt. „Światy poetyckie Barbary Gruszki-Zych” – kolejna edycja projektu zatytułowanego „Światy poetyckie”, współorganizowanego od 2014 roku przez Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, Komisję Historycznoliteracką PAN – Oddział w Katowicach oraz Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. W tegorocznej edycji wydarzenia poświęconego Barbarze Gruszce-Zych – poetce, redaktorce „Gościa Niedzielnego”– udział wezmą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego i zaproszeni krytycy.

 

Przedsięwzięcie pt. „Światy poetyckie” ma na celu opisanie dorobku poetów XX wieku z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Efektem spotkań jest seria wydawnicza redagowana przez prof. dr. hab. Mariana Kisiela i dr. Tadeusza Siernego. Dotąd ukazały się monografie poświęcone poezji Stanisława Krawczyka, Tadeusza Kijonki, Andrzeja Szuby, Wilhelma Szewczyka, Tadeusza Sławka, Feliksa Netza, ks. Jerzego Szymika, Bolesława Lubosza, Jerzego Lucjana Woźniaka, Edwarda Zymana.

Program wydarzenia (pdf, 518 kb)

Accessibility