zdjęcie: niewyraźne, rozmyte, widać na nim przewracanie kartki z książki, którą trzyma człowiek. Nie widać nic poza jego palcem

Konferencja naukowa pt. „Peryferie i przekład”

Od 11 do 13 października 2018 roku w Ustroniu odbywać się będzie zorganizowana przez Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej konferencja naukowa pt. „Peryferie i przekład”.

Peryferyjność jest cechą każdego tłumaczenia. Przekład jest peryferyjny zarówno dla kultury źródłowej (jego recepcja w innym języku i kulturze), jak i dla kultury docelowej, zwłaszcza tej o wyraźnym narodowym i jednojęzycznym charakterze. Pozycja i rola literatur peryferyjnych w odniesieniu do poszczególnych języków (o mniejszym i o większym zasięgu) jest historycznie zmienna. Ciekawe wydaje się z jednej strony to, jak literatury peryferyjne tłumaczą się nawzajem, z drugiej strony to, jak są tłumaczone na języki o szerszym zasięgu terytorialnym, a więc nieperyferyjne, bo będące w centrum mapy kulturalnej świata. Gdy zmieni się perspektywę oraz kierunek przekładu i weźmie pod uwagę przekłady literatur języków dominujących na języki peryferyjne, to wówczas można się z kolei zastanawiać nad tym, jak te literatury funkcjonują w przekładzie na języki, literatury i kultury peryferyjne, jaką rolę w nich pełnią, jakie zajmują w nich miejsce.

Wśród poruszanych podczas konferencji kwestii znajdą się między innymi następujące zagadnienia:

 • miejsce przekładów z literatur peryferyjnych w sieci przekładów z innych języków,
 • peryferyjność języków i literatur, z których i na które się tłumaczy wobec literatur i języków o większym zasięgu,
 • literatura tłumaczona i peryferyjne instytucje życia literackiego,
 • peryferie jako konstrukt dyskursywny i ich przekład,
 • peryferyjność jako temat i element świata przedstawionego w przekładzie,
 • przekład peryferyjnych dyskursów literackich (określonych grup społecznych, z uwzględnieniem różnic klasowych, etnicznych, płciowych czy seksualnych i stosowanych przez nie praktyk dyskursywnych),
 • pogranicza przekładu, przekład eksperymentalny i postprzekład jako zjawisko peryferyjne dla przekładu literackiego,
 • peryferyjni autorzy i gatunki literatury tłumaczonej,
 • peryferyzacja tłumacza lub autora, kultury źródłowej lub kultury docelowej,
 • przekład (wewnątrzjęzykowy i międzyjęzykowy) literatury pisanej w dialekcie/gwarze/regionalnej odmianie języka,
 • peryferyjność jako kontekst przekładu, czyli jego obrzeża,
 • przekładoznawstwo jako peryferyjna dyscyplina, peryferie przekładoznawstwa.

 

Accessibility