zdjęcie: młoda dziewczyna rozmawiająca przez telefon komórkowy

Konferencja naukowa pt. „(Nie)porozumienie w komunikacji”

18 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „(Nie)porozumienie w komunikacji”, której organizatorem jest Polonistyczne Koło „Bakałarz”. Spotkanie poświęcone zostanie problematyce komunikacji oraz jej złożoności. Przedmiotem refleksji stanie się analiza współczesnego dyskursu, kodów kulturowych utrudniających porozumienie lub sprzyjających poprawnej komunikacji. Wśród poruszanych zagadnie ń znaleźć się mogą następujące kwestie:

  • komunikacja w szkole,
  • psychologiczne (psychospołeczne) uwarunkowania fortunności wypowiedzi,
  • nieporozumienia w komunikacji na tle różnic biologicznych i społecznych,
  • mowa ciała,
  • etykieta i netykieta.

Zgłoszenia chęci udziału (zawierające imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, kierunek i rok studiów, afiliację, tytuł wystąpienia, abstrakt, adres korespondencyjny e-mail) należy przesyłać do 10 kwietnia drogą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.kolobakalarz@interia.pl.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

Accessibility