zdjęcie: fragment twarzy młodej dziewczyny. Widać szeroki uśmiech, lekko przysłoniety brązowymi włosami

Konferencja „Humor Research Project”

logo Humor Reaserch Project4 i 5 kwietnia 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie konferencja „Humor Research Project”, której celem będzie umożliwienie wymiany poglądów na temat postrzegania humoru przez pryzmat różnych paradygmatów, dzięki czemu możliwe stanie się przyjrzenie zjawisku humoru oraz jego interdyscyplinarnemu i uniwersalnemu charakterowi, a także zachęcenie do debaty nad miejscem humoru w języku, kulturze i badaniach naukowych. Wśród proponowanych kwestii znaleźć się mogą między innymi następujące zagadnienia:

  • różne realizacje humoru w literaturze i tłumaczeniach,
  • humor postrzegany przez pryzmat językoznawstwa,
  • kulturowe, międzykulturowe i wielokulturowe aspekty humoru,
  • humor w analizie dyskursu,
  • przykłady humoru w badaniach nad mediami i wizualnością,
  • rola humoru w metodyce i nauczaniu,
  • znaczenie humoru i śmiechu w poznaniu i interakcji społecznej,
  • rozważania teoretyczne na temat istniejących badań nad humorem.

Wykłady plenarne wygłoszą dr hab. Rafał Borysławski (Uniwersytet Śląski) i dr Władysław Chłopicki (Uniwersytet Jagielloński). Konferencja będzie podzielona na dwa równoległe panele językowe: jeden w języku angielskim i drugi w językach romańskich (francuskim, hiszpańskim i włoskim). Opłata konferencyjna wynosi 250 zł / 60 € i obejmuje koszty materiałów konferencyjnych oraz przerwy kawowej, nie pokrywa natomiast ani zakwaterowania, ani posiłków. Chęć udziału w konferencji wraz z abstraktem (max. 300 słów) należy przesłać do 19 lutego.

Organizatorem wydarzenia jest Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists działające pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://annastwora92.wixsite.com/hrp2019.

Accessibility