zdjęcie: trzy płomienie świec

Kondolencje dla dr. hab. Jacka Tomaszczyka

 Drogiemu Koledze
Dr. hab. Jackowi Tomaszczykowi 
i Jego Najbliższym

wyrazy najgłębszego współczucia po śmierci Brata 

składają
dyrekcja i pracownicy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

 
Dr. hab. Jackowi Tomaszczykowi 
i Jego Najbliższym

wyrazy najgłębszego współczucia po śmierci Brata 

składają
Dziekan i społeczność Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Accessibility